Call for Workshops: Leg – for, med og af børn


Tid og sted: 19. november 2021 på Campus Carlsberg, Humletorvet 3, København V


International Play Association i Danmark (IPA) planlægger sammen med
Pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole en
faglig konference for forskere og praktikere, hvor formålet er at skabe en fælles
forståelse for, hvad voksnes rolle for børns leg er, og – ikke mindst – hvad rollen
bør og kan være i forskellige kontekster.

Konferencen tager fat i at voksne i dag har en helt afgørende rolle for børns leg.
Børns hverdagsliv er struktureret og tilrettelagt af voksne, og uanset om vi ønsker
det eller ej, styrer voksne børns tid og rum til leg gennem hverdagsrutiner, fysiske
indretninger og holdninger.

Samtidig bruger vi i diskussionerne om leg en lang række mere eller mindre
upræcise begreber til at betegne og forstå børn leg, som ”fri leg”, ”guidet leg”, ”leg
og læring”, ”god leg” og mange flere.

På konference vil vi samle forskere og praktikere, der gennem forsknings- og
udviklingsprojekter har arbejdet med børns leg bl.a. i dagtilbud, herunder projekter,
der sætter fokus på, hvordan man kan inspirere og stimulere børns leg, hvordan
voksne kan være gode deltagere i børns leg og projekter, der søger at skabe klarere
begreber og sprog for børns leg.

Arbejder du med leg, laver projekter om leg eller forsker i leg og har du tid og lyst til
at afholde en workshops d. 19 november (2 x 40 min.) inden for rammen af leg –
som for med og af børn – så send 4 linjer til Henrik Tarp Vang og Carsten Jessen om
hvem du er, hvordan du arbejder med leg og indholdet i din workshops senest d. 15
september.


Carsten Jessen: carstenjessen@gmail.com
Henrik Tarp Vang: htv@kp.dk