IPA Dokumenter

Leg – en menneskerettighed
Arbejdsgrundlag for International Play Association i Danmark 2020

International Play Association i Danmark iværksætter i 2020 et udredningsarbejde med det formål at vurdere om Danmark lever op til Børnekonventionens artikel 31 om børns ret til leg og rekreation.

Vi nedsætter en ekspertgruppe, der skal følge dansk lovgivning og praksis og arbejde for, at børn uhindret kan udøve retten til leg i de former og under de betingelser, Børnekonventionen fastlægger.

IPA Arbejdsgrundlag1 2020
FNs Børnekonvention om barnets ret til hvile, fritid, leg, rekreation, kultur og kunst…International Play Association har deltaget særdeles aktivt i udarbejdelsen af FNs tillæg til Børnekonventionens paragraf 31, et såkaldt “general comment”, som kan læses her (engelsk) Screen Shot 2016-06-06 at 17.08.22
IPA International om legens betydning

International PLay Association har udarbejdet en erklæring om legens betydning i 2014. Den kan læses her (engelsk)

Screen Shot 2016-06-06 at 16.44.36