Arrangementer

Kommende arrangementer

IPA forbereder en konference d. 19. november 2021 med arbejdstiteln “Leg – for, med og af børn. Konference om voksnes rolle for børns leg” og høring på den internationale “Børnenes Dag” (som er Børnekonventionens fødselsdag) d. 20 november 2021 med arbejdstitlen “Tid til leg, plads til leg – efter pandemien”.

Afholdte arrangementer

IPA Danmark har arrangeret konferencer, høringer og debatter om børns ret til leg og om legens betydning med indlæg fra en lang række førende danske forskere og danske politikere:

Leg – en menneskerettighed. Den 2. marts 2021 arrangerede International Play Association (IPA) Danmark en høring i samarbejde med Pædagoguddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, Aarhus Universitet og Lotte Rod MF. Høringens formål er at vurdere om Danmark lever op til Børnekonventionens artikel 31 om børns ret til leg. Oplægsholdere og paneldeltagere var Carsten Jessen, formand for IPA Danmark, emeritus, Aarhus Universitet, Lotte Rod, MF (Rad.), Helle Marie Skovbjerg, professor, LAB for leg og design, Designskolen Kolding, forskningsleder i professionshøjskolernes projektet “Playful Learning”, Pernille Hviid, lektor, Psykologisk Institut, Københavns Universitet. Medlem af formandskabet i Rådet for børns læring. Tidligere medlem af Børnerådet, Stine Liv Johansen, lektor, Aarhus Universitet. Formand for Medierådet for Børn og Unge, Ditte Winther-Lindqvist, Lektor, Pædagogisk Psykologi, Aarhus Universitet. Leder forskningsprogrammet ”Småbørnsliv i dagtilbud”, Beth Juncker, professor emerita, Københavns Universitet, Agi Csonka, formand for Børnerådet, Elisa Rimpler, formand for BUPL, Andreas Rasch-Christensen, Forskningschef, Via University College og medlem af formandsskabet for Rådet for Børns Læring, Jan Kampmann, professor, Center for daginstitutionsforskning, RUC. Se høringens program her og se video her.

Blik for leg – om leg og børneperspektiv i dagtilbud og skole. IPA arrangerede d. 25. marts 2019 i samarbejde med Københavns Professionshøjskole en konference om forskellige forståelser af leg i teori og praksis. Det skete i lyset af den nye centrale placering, som legen har fået både i lovgivningen og i den aktuelle pædagogiske debat. IPA ville med konference bidrage til at udvikle og nuancere legebegrebet, bl.a. for at overskride den traditionelle modsætning mellem leg og læring, og således skabe blik for legens mange facetter. Konferencen rettede sig både mod undervisere på professionshøjskolerne og ansatte i skole og dagtilbud. Se mere her og her

Politisk høring: Hvordan kan pædagoguddannelsen bidrage til at ruste børn til en fremtid med robotter og kunstig intelligens? Afholdt på Christiansborg i maj 2018 i samarbejde med Aarhus Universitet, Københavns Professionshøjskole og Marlene Borst Hansen, MF, med oplæg af bl.a. Christine Antorini, MF, formand for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg, Stefan Hermann, rektor, Københavns Professionshøjskole og formand for rektorkollegiet for professionshøjskolerne, Elisa Bergmann, formand for BUPL, Marlene Borst Hansen, MF, Kjeld Fredens, hjerneforsker, læge, adj. professor, AAU​, Helle Marie Skovbjerg, professor i leg, Designskolen i Kolding, Lars Geer Hammershøj, forsker i leg og kreativitet, DPU, Aarhus Universitet og Carsten Jessen, legeforsker, emeritus, CUDIM, Aarhus Universitet og formand for IPA. Se mere herher og her

Folkemødet 2018: Er det bare noget vi leger? IPA deltog i en debat arrangeret af Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Seminar: Leg og livsglæde som professionelt job. Afholdt på Københavns Professionshøjskole 9. maj 2017 i samrbejde med UCC med oplæg af bl.a. Kit Nørgaard, kitnoergaard.dk, Karen Feder, Designskolen i Kolding, Karen Louise Dalby Sieling, Frirum Lab. Se mere her

Leg og fremtidens kompetencer. Afholdt 30. marts 2016 på DOK1 i Aarhus i samarbejde med CounterPlay ’17, BUPL i Aarhus og Den Gamle By i Aarhus med oplæg af bl.a. Lotte Rod, MF, Lisbeth Lauersen, medlem af Aarhus Byråd, Morten Skrubbeltrang, generalsekretær for FDF i Danmark, Claus Jensen, faglig sekretær, BUPL Aarhus, Helle Skovbjerg, lektor, Aalborg Universitet og Carsten Jessen, emeritus, Aarhus Universitet og International Play Association Danmark. Se mere her

Politisk høring: Børn, uddannelse og den nye industrielle revolution. Afholdt på Christiansborg 14. september 2016 i samarbejde med UCC og Ida Auken, MF, med oplæg af bl.a. Ida Auken, MF, Radikale Venstre, Carsten Jessen, formand for International Play Association, Danmark, og legeforsker, ph.d., Aarhus Universitet, Tove Hvid, Uddannelsesdirektør, UCC, Christine Sørensen, politisk chef i Google Danmark, Anders Hvid, CEO, Dare Disrupt, Morten Smistrup, Uddannelsespolitisk konsulent, LO og Lars Geer Hammershøj, lektor, ph.d. og kreativitetsforsker, Aarhus Universitet. Se mere her, her og her

Folkemødet 2016: Flygtningebørns ret til leg. IPA deltog i en debat på Folkemødet i 2016 arrangeret af UCC. Se mere her

Leg i skolen. IPA arrangerede konference 12. januar 2015 i samarbejde med UCC, BUPL Storkøbenhavn, BUPL Nordsjælland og Århus Universitet og med oplæg af dekan Lisbeth Harsvik, UCC, Skoleleder Birgit Andersen, Strandgårdens skole, forsker Erik Sigsgaard, UCC, forsker Pernille Hviid, Københavns Universitet, forsker Carsten Jessen, Århus Universitet, professor Beth Juncker, IVA/KU, Ane Vester Feilberg, UCC, Rikke Pedersen, UCC, Martin Dyrman Hansen, Gerlev Legepark, lektor Trine Ankerstjerne, UCC, samt et diskussionspanel med deltagelse af Rosa Lund, Enhedslisten, Trine P. Mach, SF, Merete Riisager, LA, professor Beth Juncker, IVA  KU, lektor Carsten Jessen, AU / IPA, skoleleder Birgit Andersen, Strandgårdens skole, Michael Egelund, BUPL Storkøbenhavn og dekan Lisbeth Harsvik, UCC. Se video her og omtale her

Folkemødet 2015: Børns ret til fri leg – er den truet? IPA arrangerede debat i samarbejde med Professionshøjskolen UCC og med deltagelse af Formand for IPA-Danmark forsker Carsten Jessen, tegner og filmmand Anders Morgenthaler, repræsentant for Forældreforeningen FOLA Marianne Beck-Nielsen og repræsentant for Børns Vilkår Helle Tilburg Johnsen

Rudersdal Folkemøde 2015 med deltagelse af Lotte Rod MF og børneordfører (B), forsker og formand for IPA Carsten Jessen, forsker og formand for IPA, formand for Børne- og Skoleudvalget i Rudersdal (V) Randi Mondorf, næstformand, BUPL Nordsjælland Pernille Riis

Folkemødet 2014: Børns ret til leg. Hvordan bliver der plads til leg mellem lærerplaner og skolereform? IPA arrangerede debatmøde i samarbejde med UCC. I debatten deltog bl.a. den kendte multikunstner Anders Morgenthaler, formanden for IPA, legeforskeren Carsten Jessen fra Aarhus Universitet, forsker i småbørns liv Søren Smidt fra UCC og dekan for UCC’s pædagoguddannelse Lisbeth Harsvik. Se video her og omtale her

Børn har ret til leg. Konference 13. november 2013 arrangeret af IPA i samarbejde med Aarhus Universitet og UCC med oplæg af lektor Erik Sigsgaard, UCC, forsker Ann Charlotte Thorsted, Aalborg Universitet, kunstner Anders Morgenthaler, forsker Glenn Nielsen, Københavns Universitet, forsker Stine Liv Johansen, Århus Universitet, forsker Helle Skovbjerg Karoff, Aalborg Universitet, Professor Jan Kampman, Roskilde Universitetscenter, lektor Carsten Jessen, Aarhus Universitet samt politikerne Anni Mathiesen,MF, Venstre, Rosa Lund, MF, Enhedslisten, Tue Hækkerup, Borgerrepræsentationen, Socialdemokraterne, Claus Staal, kandidat til Borgerrepræsentationen, SF. Se mere her
Hvor skal vi lege? IPA arrangerede konference 11. maj 2009 på Danmarks Pædagogiske Universitet i samarbejde med Dansk Legepladsselskab med indlæg ved Henrik Tarp Vang, lektor, UCC, Ning de Coninck-Smith, lektor, Danmarks Pædagogiske Universitet, UCC, Helle Nebelong, landskabsarkitekt og formand for Dansk Legepladsselskab, Pia Allerslev er Kultur- og Fritidsborgmester i København, Benny Schytte, kultursociolog, Erik Sigsgaard, lektor, UCC, Carsten Jessen, lektor, Center for Playware, Danmarks Pædagogiske Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, Martin Kallesøe, studerende, Syddansk Universitet,  Mikkel Thisen, studerende, Københavns Universitet, Malene Charlotte Larsen, forsker, Aalborg Universitet og Bettina Lamm, lektor, , Københavns Universitet. Se mere her

Hvad skal vi lege. I 2006 arrangerede IPA en konference om leg, legepladser og legekultur på Danmarks Pædagogiske Universitet i samarbejde med Dansk Legepladsselskab, Danmarks Pædagogiske Universitet og Dansk Selskab for Legekultur med indlæg af bl.a. Keld Bordinggaard, assistentlandstræner for fodboldlandsholdet og Michael Paris, International præsident for IPA. Se mere her