Vi arbejder for børns ret til fri leg

International Play Association (IPA) Danmark, er den danske afdeling af International Play Association (IPA)*, der er en global organisation, som verden over kæmper for børns ret til leg.

IPA arbejder bl.a. sammen med FN om Børnekonventionen, der i paragraf 31 fastslår, at alle børns har ret til leg på egne betingelse. Fri leg er med andre ord en menneskeret i følge FN.

Forskningen viser, at leg er en forudsætning for innovation, kreativitet og forandringsevne, men leg kan ikke sættes på formel, for den virker kun, når den er fri til at overskride grænser og sprænge kontrollen.

I Danmark arbejder IPA for, at den frie leg får plads og tid, også i det moderne gennemkontrollerede børneliv med længere skoletid og læring fra vuggestuealderen. For børns leg er afhængig af, at vi skaber de rigtige betingelser og rammer for, at den frie leg kan anerkendes og udfolde sig.

Anerkendelsen af barnet rettigheder til fri leg sker i det daglige samspil mellem børnene og de voksne, som har et ansvar for barnet. I vores moderne samfund omfatter det både forældrene, pædagogerne i daginstitutioner, lærerne i skolen og en række andre professionelle med daglig berøring med børn.

Men det omfatter også de mennesker, der har ansvaret for de overordnede rammer, det daglige liv foregår inden for. Politikere, embedsmænd og planlæggere har et ansvar for at efterleve konventionen ved at skabe de bedste betingelser for, at barnets rettigheder kan komme til udfoldelse. Se IPA Danmarks arbejdsgrundlag “Leg – en menneskerettighed”.

Kontakt til IPA:

Formand Carsten Jessen, Aarhus Universitet
Email: carstenjessen@gmail.com

Næstformand Jeanette Fich Jespersen

Sekretær Henrik Tarp Vang, UC Copenhagen
Email: htv@kp.dk

Kasserer Klaus Nedergaard

Bestyrelsesmedlem Jakob Buhrkall

* Organisationens korrekte og meget lange titel er “International Play Association – Promoting the Child’s Right to Play”.

Skriv et svar