Politisk høring på Christiansborg: Hvordan kan pædagoguddannelsen bidrage til at ruste børn til en fremtid med robotter og kunstig intelligens?

IPA afholder høring den 22. maj i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, Aarhus Universitet og MF Marlene Borst Hansen om pædagoguddannelsernes mål og ansvar i lyset af fremtidens krav til børn og unge

Deltagelse er gratis. Tilmelding her

Oplægsholdere og paneldeltagere bl.a.: 
Christine Antorini,

Læs mere