Høring 2021: Leg – en menneskerettighed

Politisk høring online via Zoom fra Christiansborg

Tirsdag d. 2. marts 2021 kl. 14-17

————

Arrangeret af International Play Association (IPA) Danmark, Pædagoguddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, Aarhus Universitet og Lotte Rod MF

Høringens formål er at vurdere om Danmark lever op til Børnekonventionens artikel 31 om børns ret til leg og rekreation. Se mere efter programmet.

Tilmelding til høringen

Program

14.00 Velkomst v/Henrik Tarp Vang, IPA Danmark og Lotte Rod, MF

14.05 Indledning om høringens tema v/ Carsten Jessen, formand for IPA Danmark, emeritus, Aarhus Universitet.

14.20 ”Hvilken betydning skal man tillægge børnekonventionens artikel 31 om børns ret til leg og rekreation” v/ Lotte Rod

14.30 Indlæg v/ legeforskere:

Helle Marie Skovbjerg, professor, LAB for leg og design, Designskolen Kolding, forskningsleder i professionshøjskolernes projektet “Playful Learning”

Pernille Hviid, lektor, Psykologisk Institut, Københavns Universitet. Medlem af formandskabet i Rådet for børns læring. Tidligere medlem af Børnerådet.

Stine Liv Johansen, lektor, Aarhus Universitet. Formand for Medierådet for Børn og Unge.

Ditte Winther-Lindqvist, Lektor, Pædagogisk Psykologi, Aarhus Universitet. Leder forskningsprogrammet ”Småbørnsliv i dagtilbud”.

15.30 Strække ben og hente kaffe-pause

15.40 Indlæg v/ centrale organisationer og fagfolk
Beth Juncker, professor emerita, Københavns Universitet
Agi Csonka, formand for Børnerådet

Kl. 16.00 Paneldebat med politikere, fagfolk og forskere, herunder folketingsmedlem Lotte Rod, Børne- og undervisningsordfører for de Radikale, folketingsmedlem Jacob Mark, Børne- og undervisningsordfører for SF, Elisa Rimpler, Formand for BUPL, Andreas Rasch-Christensen, Forskningschef, Via University College og medlem af formandsskabet for Rådet for Børns Læring, Agi Csonka, formand for Børnerådet, professor Jan Kampmann, Center for daginstitutionsforskning, RUC, og professor emerita Beth Juncker, Institut for kommunikation, Københavns Universitet

Kl. 16. 50 Afslutning v/Carsten Jessen, formand for IPA Danmark

Kl. 17 Farvel og tak

Baggrund for høringen

I Danmark har vi traditionelt anerkendt børns ret til leg ved at prioritere og beskytte børns fritid og selvbestemmelse. I de senere år har vi fået længere skoledag, stærkt fokus på læring i dagtilbud, blandt forældre, politikere og i uddannelsen af pædagoger, samtidig med en lavere prioritering af kulturelle og kunstneriske aktiviteter, der kan stimulere børns leg.

Børn i Danmark har fået mindre tid til leg og færre muligheder for inspiration, hvilket står i klar modsætning til Børnekonventionens hensigt med artikel 31. Her bestemmes leg som en grundlæggende menneskeret for børn, som de nationale stater skal værne om på lige fod med retten til tryghed, beskyttelse, uddannelse, og omsorg.

FNs Børnekomite har præciseret, at børns ret til leg indebærer retten til selvbestemmelse og definerer leg som ”enhver adfærd, aktivitet eller proces initieret, kontrolleret og styret af børnene selv; leg er absolut frivillig, drevet af iboende motivation, foretages for sin egen skyld og er ikke et middel til et mål” (General Comment no. 17, FN, 2013).

Høringen sætter fokus på om myndigheder, uddannelsesinstitutioner, politikere, erhvervsliv, omsorgspersonale, forskere og forældre i Danmark reelt påtager sig ansvaret for, at børn uhindret kan udøve retten til leg i de former og under de betingelser, Børnekonventionen fastlægger.

Ekspertgruppe med danske legeforskere

IPA etablerer samtidig en ekspertgruppe med fremtrædende danske legeforskere. Ekspertgruppen skal medvirke til at udbrede kendskabet til artikel 31 om børns ret til leg, og herigennem støtte det arbejde, som International Play Association har udført siden organisationens grundlæggelse i 1961, som hviler på anerkendelsen af, at leg er grundlæggende for ethvert barns udvikling til et frit, værdigt og lykkeligt menneske, der kan deltage aktivt i og bidrage til et frit, demokratisk samfund.

Læs mere om ekspertgruppen og IPAs arbejdsgrundlag her. Se liste over IPA Danmarks tidligere arrangementer her.

Tilmelding til høringen

Skriv et svar