Høring: Børn, uddannelse og den nye industrielle revolution

IPA afholder en høring på Christiansborg den 14. september i samarbejde med professionshøjskolen UCC og MF Ida Auken, Radikale Venstre. Her vil politikere, forskere og erhvervsfolk diskutere, hvordan vi forbereder vores børn til en fremtid, hvor maskinerne udkonkurrerer menneskelig arbejdskraft på uventede områder. 

Tilmeld dig høringen her. Deltagelse er gratis. Begrænset antal pladser

Teknologi udvikler sig overraskende 
Forskere, erhvervsledere og politikere verden over er enige om, at vi lige nu står ved begyndelsen til en ny industriel revolution, som grundlæggende vil forandre vores måde at leve og arbejde på. Den digitale teknologi udvikler sig med en overraskende hastighed og automatiserer arbejde, vi hidtil har troet var forbeholdt menneskelig arbejdskraft.

Fremtiden rykker tæt på os allerede i 2018, hvor Aalborg efter planen får landets første førerløse busser, og IBMs intelligente computer "Watson" er samtidig i fuld gang med at gøre advokater overflødige. (Rettelse: Det går hurtigere end forventet…. De første førerløse minibusser kører efter en ny plan i Vesthimmerslands kommune i september i år ifølge Information)

Kendte jobs forsvinder
Op mod 50% af de jobs, vi kender i dag, forventes ifølge organisationen World Economic Forum at forsvinde i løbet af de kommende 10-20 år, i takt med at robotter og it-systemer gør chauffører, journalister, kontoransatte, økonomer, maskinoperatører, kassepersonale, smede, advokater, rengøringspersonale, bygge- og anlægsarbejdere og mange flere overflødige (se også dansk rapport fra Tænketanken Cevea).

Nye jobs kræver særlige evner
Fremtidsforskere forventer, at 65% af de børn, der begynder i skolen i år, skal arbejde i jobtyper, som slet ikke findes i dag, og de job, vi allerede kender, vil forandre sig fundamentalt.

De nye jobs, der opstår på det arbejdsmarked, der vokser frem i løbet af bare to årtier, vil være baseret på kompetencer, der ikke kan automatiseres og udføres billigere og bedre af maskiner. Både World Economic Forum og en række andre statslige og private organisationer har analyseret sig frem til, at disse kompetencer er de særlige menneskelige evner til at tænke originalt, kreativt og skabende kombineret med en høj social intelligens og ikke mindst evnen og viljen til konstant at lære nyt.

Uddannelser må forandre målsætninger
På fremtidens arbejdsmarked er det med andre ord ikke længere som i dag kun er de få, der skal leve af det såkaldte kreative og skabende arbejde, men det store flertal. Det stiller nye krav vore uddannelser, der i langt højere grad må prioritere at udvikle de menneskelige evner, der adskiller os fra maskiner. Og den omprioritering haster, hvis de børn, der vokser op i dag, skal kunne leve op til kravene til et arbejde, når de bliver voksne.

Er mere leg løsningen?

I International Play Association tog vi emnet op på Folkemødet mpå Bornholm i 2015 (artikel), og vi arrangerer nu  en høring på Christiansborg, hvor vi sammen med forskere, erhvervsfolk og politikere vil begynde det, vi anser som en nødvendig diskussion af skolens og dagtilbuddenes målsætninger i lyset af de krav til kompetencer, fremtiden vil stille til vores børn.

Vi sætter et særligt fokus på leg, fordi forskning i børns udvikling viser, at de særlige menneskelige evner, fremtiden kræver, grundlægges gennem børns frie leg, hvor den fantasi og forestillingsevne går hånd i hånd med samvær i sociale fællesskaber, sådan som det er fremhævet i et nyt tillæg til FNs Børnekonvention.

I paneldebatten deltager Ida Auken, MF, Radikale Venstre, Carsten Jessen, formand for International Play Association, Danmark, og legeforsker, ph.d., Aarhus Universitet, Tove Hvid, Uddannelsesdirektør, UCC, Christine Sørensen, politisk chef i Google Danmark, Anders Hvid, CEO, Dare Disrupt, Morten Smistrup, Uddannelsespolitisk konsulent, LO og Lars Geer Hammershøj, lektor, ph.d. og kreativitetsforsker, Aarhus Universitet.

Tilmelding til høringen

 

future

Andreas Schleicher, der leder OECDs uddannelseskontor og står bag PISA-testene, peger på den uvisse fremtid: 
– Skoler skal forberede elever på arbejde, som endnu ikke er skabt, teknologier, som endnu ikke er opfundet, og problemer, som vi endnu ikke ved vil opstå.

Screen Shot 2016-06-06 at 15.59.10

Denne førerløse bus vil fragte passagerer rundt i Aalborg fra 2018 – om to år. Den er udviklet af den det franske firma Navya og har været i drift i flere europæiske storbyer. Men allerede i september 2016 skal minibussen "Olli" køre i Vesthimmerland. 

 

Screen Shot 2016-06-06 at 15.42.19

IBMs computer med navnet "Watson" ser måske ikke ud af meget, men den er intelligent nok til at erstatte menneskelig arbejdskraft, når det gælder analyse af mange og komplekse data inden for jura og medicin. 
 
   
   

 

Skriv et svar