Verdensbanken: Børn skal lege…

Børn lærer bedst gennem leg, hedder det i en ny rapport fra Verdensbanken, som advarer mod at lade struktureret læring erstatte legen i børnehaver. Det skriver Fagbladet Børn og Unge, som også har interviewet den danske professor i barndom, Dion Sommer. Han arbejder for øjeblikket med helt ny hjerneforskning, "epigenetik", der viser, at leg i barndommen påvirker børns hjerner. Børn og Unge citerer ham for følgende: 

"Vi ved allerede fra traditionel legeforskning, at børn lærer i legen – de kan simpelthen ikke lade være – de får nye erfaringer, de undersøger ting på mange forskellige måder, de mestrer dem og de får sociale evner og kompetencer ved at lege med gode kammerater. Epigenetik handler om, at samtidig med, at børn er i gang med legen, så opbygger de deres egen hjernearkitektur. Og der ved man, at børn, der har leget rigtig meget, de har en helt anderledes hjernearkitektur end de børn, der har leget for lidt…"

Dion Sommer uddyber epigenetik i artiklen "Leg fra fortid til fremtid – et nyt paradigme", som er trykt i Hangaard Rasmussen & Øksenes (red) (2017): Lek. Oslo: Cappelen Akademisk. 

Verdensbankens rapport findes her: World Development Report 2018: Learning to realize education’s promise

 

Skriv et svar