Pressemeddelelse: International organisation sætter pædagoguddannelsen til diskussion

Gør Danmark børn parate til fremtiden?

Høring på Christiansborg 22. maj kl. 14-17

”Hvordan kan pædagoguddannelsen bidrage til at ruste børn til en fremtid med robotter og kunstig intelligens?” er titlen på en høring om pædagoguddannelsernes mål og ansvar i lyset af fremtidens krav, som den globale NGO International Play Association arrangerer i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, Aarhus Universitet og MF Marlene Borst Hansen (rad.)

Oplægsholdere og paneldeltagere
Christine Antorini, MF, formand for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg
Stefan Hermann, rektor, Københavns Professionshøjskole, formand for rektorkollegiet for professionshøjskolerne
Elisa Bergmann, formand for BUPL
Marlene Borst Hansen, MF
Kjeld Fredens, hjerneforsker, læge, adj. professor, AAU​
Helle Marie Skovbjerg, professor i leg, Designskolen i Kolding
Lars Geer Hammershøj, forsker i leg og kreativitet, DPU, Aarhus Universitet
Carsten Jessen, legeforsker, emeritus, CUDIM, Aarhus Universitet og formand for IPA
Lektor Gitte Kampp og Lektor Morten Henriksen vil vidne om de musiske, skabende fags og legens aktuelle status på pædagoguddannelserne
Tilrettelægger og ordstyrer: Henrik Tarp Vang, Københavns Professionshøjskole

Baggrund og udtalelser
Intelligente maskiner og robotter overtager flere og flere arbejdsopgaver fra mennesker, og på fremtidens arbejdsmarked er det ikke længere kun et mindretal, der skal leve af kreative og skabende arbejde, men det store flertal. Det stiller nye krav vores uddannelser, der i langt højere grad må prioritere at udvikle de evner, der adskiller os fra maskinerne.

De danske dagtilbud har et stort ansvar for, at børns udvikler evner, der er brug for i fremtiden, og Danmark har stærke traditioner for at prioritere leg og skabende aktiviteter, men pædagoguddannelserne svigter deres opgave, mener International Play Association.

Den danske formand for organisationen, Carsten Jessen, der er emeritus ved Aarhus Universitet, udtaler:

– De danske dagtilbud har i årtier været beundret af fagfolk i hele verden, fordi vi har haft modet til at prioritere det legende, kreative og kunstneriske lige så højt som andre områder. I internationale organisationer møder man nu forundring over, vi er begyndt at dyrke et ensidige fokus på boglige fag, som andre lande forsøger at komme bort fra. Vi gør det ovenikøbet på et tidspunkt, hvor både erhvervsfolk, forskere og fremsynede politikere verden over, ja, selv en liberal økonomisk organisation som OECD, er enige om, at fremtidens arbejdsmarked kræver mennesker med mod og fantasi til at skabe nyt.

– Det er alarmerende, at den bekendtgørelse som pædagoguddannelsen er underlagt lige nu nedprioriterer de skabende og kunstneriske fagområder og grundlæggende ændrer en uddannelse, der har et stort ansvar for, hvordan vores børn rustes til fremtiden. Man skal være tonedøv for overhøre at alle signaler peger på behovet for det modsatte, og vi tager fejl, hvis vi tror, tidlig indlæring af bogstaver og tal er den bedste vej til succes for vores børn. På den måde forbereder vi ikke vores børn til fremtiden, siger han.

– Vi efterspørger modige politikere og ledere på uddannelsesområdet, der tør satse på fremtiden, ligesom man gjorde i 1960’erne med den første pædagoguddannelse, hvor det kreative, kunstneriske og legende var i høj kurs. Begrundelsen var den gang præcis den samme, som den er i dag. Vi kan ikke forudsige fremtiden, men vi kan være sikre på, at de menneskelige evner og færdigheder, som robotter og kunstig intelligens ikke kan erstatte, vil være efterspurgte, siger han.

– International Play Association har siden 1961, hvor organisationen blev grundlagt på dansk initiativ, overvåget børns ret til leg over hele kloden, og vi fik i 1980 indskrevet børns frie ret til at dyrke kultur og kunstneriske oplevelser i FNs Børnekonvention. Danmark og de øvrige lande i Skandinavien har i hele organisationens historie været pejlemærker for resten af verden. Det er forstemmende at opleve, hvordan man forvalter den arv på pædagoguddannelserne. Folketinget har faktisk med den nye bekendtgørelse på dagtilbudsområdet fremhæver leg som helt central for børns udvikling. Men det hjælper ikke meget, hvis uddannelserne svigter deres ansvar, siger Carsten Jessen.

Carsten Jessen kan kontaktes på tlf. 5149 1034 eller email cj@tdm.au.dk

International Play Associations hjemmeside: ipa-danmark.dk

 

 

Skriv et svar